Info Day

January 13th, 2016

Info Day

Info Day

Ditën e mërkurë më 13 Janar klubi “Academics” në bashkëpunim me zyrën e planifikimit të karrierës do të organizojnë një ditë informative në lidhje me programet që ofrojnë bursa studimi për jashtë vendit. Studentëve do tu shpjegohet me detaje në lidhje me dokumentat, provimet dhe kriteret e nevojshme për të aplikuar në këto programe dhe universitetet perkatëse. Programet që do të shpjegohen më në detaje janë Erasmus+ dhe bursat që jepen nga shtete dhe universitete të ndryshme.

Studentët e vitit të tretë kryesisht janë të rekomanduar të marin pjesë.