Ndihmo te bejme nje "NDRYSHIM"

December 14th, 2015

Ndihmo te bejme nje

Ndihmo te bejme nje "NDRYSHIM"

Këshilli Studentor në bashkëpunim me klubet “Innovative Enterprises”, “Sensitive Society” , “Ëomen's Leadership” dhe “GREEN” në mbështetje të jetimëve në nevojë.

Studentët e klubit “GREEN” ndërtuan disa kosha të përshtatshëm për të grumbulluar donacionet të cialt mund të jenë rroba, lodra, libra dhe cfarëdolloj tjetër. Koshat janë në hyrjen e godinës A dhe të gjithë studentët, stafi akademik dhe administrativ jane të lutur të kontribuojnë.

Në të njëjtën kohë të gjithë senatorët janë duke mbledhur para nga klasat e tyre për të blerë dhurata. Fushata vazhdon deri në fund të kësaj jave. Më pas të gjitha donacionet do të selektohen paketohen dhe do t’i shpërndahen jetimëve.