Seanca e pare e tranimeve dhe workshopeve ne lidhje me plotesimin e CV dhe intervistave te Punesimit

March 24th, 2014

Seanca e pare e tranimeve dhe workshopeve ne lidhje me plotesimin e CV dhe intervistave te Punesimit

Seanca e pare e tranimeve dhe workshopeve ne lidhje me plotesimin e CV dhe intervistave te Punesimit

Sot eshte zhvilluar seance e pare e trajnimeve dhe workshopeve ne lidhje me hartimin e CV-ve dhe intervistave te punesimit. Nje CV dhe nje jeteshkrim i mire i tregon punedhenesit qe ju jeni personi i pershtatshem qe ai po kerkonte.

Keto trajnime do ti ndihmojne pjesmarresit te hartojne nje CV efektive dhe profesionale te cilat mund te terheqin vemendjen e punedhenesve .Gjithashtu ne seancat e ardhshme ne trajnime do te flitet per menyren se si duhet menaxhuar intervistat e punedhenesve. Cilat jane pyetjet standarte qe punedhenesit pyesin me se shumti? Cfare duhet te thoni dhe cfare nuk duhet te thoni ne nje interviste punesimi.

Leksioni u mbajt nga Znj/ Drilona Hasani,specialise e burimeve njerezore prane Aeroportit Nderkombetar te Rinasit.