Studentet e Universitetit Epoka vizitoje Coca-Cola Albania

November 26th, 2014

Studentet e Universitetit Epoka vizitoje Coca-Cola Albania

Studentet e Universitetit Epoka vizitoje Coca-Cola Albania

Zyra e Planifikimit të Karrierës dhe të Diplomuarve në kuadër të aktiviteteve të ndërmarra realizoi sot me studentet e Departamentit të Marketing Ndërkombetar dhe Llogjistikë një viztë tek një nga kompanitë më të mëdha që operon në vendin tonë Coca- Cola.

Qëllimi i këtyre aktiviteteve është mundësia që u jep Universiteti Epoka studenteve të shikojnë më nga afer sesi punojnë kompanitë e ndryshme dhe të kenë mundësi të marrin informacion për kriteret e tregut të punës. Kjo është një inisiativë e ndërmarr nga Zyra e Karrierës dhe të Diplomuarve më qëllim përgatitjen e studentve që në vitin e tyre të parë të studimeve akademike për të pasur një karrierë me të suksesshme.

Pas një prezantimi të kompanisë studentet patën mundesi të shikojne nga afër sesi prodhohet dhe ambalazholeht pija më e famshme në gjithë boten si dhe të merrnin informacion mbi marketingun e kësaj kompanie dhe kriteret e domosdoshme për t’u rekrutuar.