Studentet e Universitetit Epoka zgjedhin anėtarėt e Senatit dhe Kėshillit Studentor

April 5th, 2013

Studentet e Universitetit Epoka zgjedhin anėtarėt e Senatit dhe Kėshillit Studentor

Studentet e Universitetit Epoka zgjedhin anėtarėt e Senatit dhe Kėshillit Studentor

Studentët e Universitetit Epoka kane zgjedhur më 02 dhe 04 Prill, 2013 anëtarët e Senatit dhe Këshillit Studentor . Gjatë dy ditëve te procesit të votimit, përfaqësues të Departamenteve të dy fakulteteve, Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Administrative dhe Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë u votuan nga studentët.

Senati i studentëve është i përbërë nga përfaqësuesit e studentëve të zgjedhur në mënyrë demokratike në mënyrë që të përcjellë kërkesat nga studentët në Administratën e Universitetit dhe për të kontribuar në aktivitetet arsimore në universitet.Objektivi themelor i Senatit te Studentëve të Universitetit Epoka është për të siguruar zhvillimin akademik të studentëve dhe rritjen e tyre sociale dhe personale. Prandaj, mjedisi i universitetit është projektuar për të rritur performancën akademike te studenteve, nderkohe edhe avancimin e aftësive sociale, artistike, atletike, kulturore dhe intelektuale.