Forum: Hajro Limaj

April 11th, 2013

Forum: Hajro Limaj

Forum: Hajro Limaj

Marrëdhëniet politike, ekonomike, diplomatike dhe ushtarake midis Shqipërisë dhe Turqisë gjatë viteve 1990 - 2000.

Data: Prill 11, 2013

Ora: 11:00

Vendi: Epoka Conference Hall