Forum : Prof. Dr. Enver Hasani

May 8th, 2013

Forum : Prof. Dr. Enver Hasani

Forum : Prof. Dr. Enver Hasani

"Teoria e Marrëdhënieve Ndërkombëtare në kontekstin e Kosovës"

Prof.Dr.Enver Hasani, Kryetar i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës

 

Vendi: Salla e Konferences

Data: 8 Maj 2013

Ora: 13:00