FORUM : Znj Gertjana Bebri & Mr.Elert Stoja

May 16th, 2013

"Mundesite e Punesimit & Kerkesat Tuaja Bankare"

Znj Gertjana Bebri, Shefe e Departamentit të Burimeve në ProCredit Bank & Mr.Elert Stoja, shefi i Trajnimeve dhe i Departamentit të Zhvillimit te stafit në ProCredit Bank 

 

Data:     16 Maj 2013

Koha:     13:00

Vendi:    Salla e Konferencave, Epoka University