FORUMI I KARRIERĖS, Deloitte Albania

November 17th, 2014

FORUMI I KARRIERĖS, Deloitte Albania

FORUMI I KARRIERĖS, Deloitte Albania

Deloitte Albania në bashkëpunim me Zyrën e Plannifikimit të Karrierës dhe e të Diplomuarve pranë univërsitetit Epoka, organizon eventin e punësimit i quajtur “Fillim i Ndritur”, duke ju mbështetur ju nëpërmjet studimeve tuaja, ju ofron një përvojë më kuptimplote të punës dhe garanton punësimin me kohë të plotë në bazë të  kualifikimit dhe arritjeve tuaja.

Ky aktivitet organizohet në kuadër të strategjisë që zyra jonë është dukë ndjekur për punësimin e studentëve të Epokës.

Ejani dhe mësoni më shumë dukë qënë pjesë e aktivitetit ditën e hënë, më 17 Nëntor 12.30, tek Salla e  Konferencave, Godina E, Universiteti Epoka.